PLNO - Zkoušky noseworku Vítkov

13.06.2020

Zveme vás na noseworkové zkoušky, které proběhnou dne 13. 6. 2020 ve Vítkově-Podhradí (v areálu bývalého učiliště).

PŘEDNOSTNĚ JSME OSLOVILI ÚČASTNÍKY, KTEŘÍ BYLI NAHLÁŠENI NA ZKOUŠKY DNE 11. 4. 2020, KTERÉ BYLY ZRUŠENÉ NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY.
VŠICHNI POTVRDILI SVOJI ÚČAST, TAKŽE ZKOUŠKY JSOU UŽ OBSAZENÉ.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Datum konání zkoušek: 13. 6. 2020
Zkoušky budou posuzovat: Katka Novotná a Iveta Matzenauerová
Místo konání zkoušek: Vítkov-Podhradí
Organizátor: Dana Matýšková

Vypisujeme následující zkoušky:
VTZ skořice, VTZ pomeranč, VTZ hřebíček
NW-C b, E b, I b, V b - podle možnosti zapůjčených vozidel
NW-C 1, I 1, V 1 - podle možností zapůjčených vozidel

VTZ (vstupní test způsobilosti) - pro všechny účastníky, kteří nemají tuto vstupní zkoušku splněnou je tato zkouška povinná, je zaznamenána do výkonnostní knížky a od tohoto okamžiku může tým nastoupit na další zkoušky dané úrovně.Každý účastník může v jeden den složit maximálně dvě zkoušky, to znamená buď vstupní zkoušku a zkoušku, nebo dvě zkoušky.

POZOR! Psovod, který chce jít na zkoušky s více psy, nemůže s nimi jít na stejnou zkoušku - musí jít s každým psem na jinou. TOTO OMEZENÍ SE NETÝKÁ ZKOUŠEK KONTEJNERY. Děkujeme za pochopení.IDENTIFIKACE PSŮ
Pro identifikaci psů je povinnost provést kontrolu čipu každého psa.
Každý účastník se psem s PP dokládá identifikaci čipu "Průkazem původu", účastník se psem bez PP - doloží identifikaci čipu "Průkazem psa bez PP" (průkazy vydává ČKS a MSKS).
Organizátor zaznamená do Výkonnostního průkazu informaci o kontrole čipu, a na další zkoušky, na které psovod nastoupí, již PP nebo Průkaz psa bez PP nemusí dokládat.Zkoušky budou probíhat podle platného Zkušebního a Soutěžního řádu Czech Nosework Clubu z.s.

PLATBY:
VTZ: člen 100 Kč, nečlen 150 Kč
NW b: člen 280 Kč, nečlen 330 Kč
NW 1: člen 330 Kč, nečlen 380 Kč
NW 2: člen 380 Kč, nečlen 430 Kč

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY: již není možné - zkoušky jsou obsazené

Přihláška bude akceptována až po připsání celé částky na účet číslo 1020257043/3030. Do variabilního symbolu uveďte 13062020 a do poznámky napište své příjmení.V případě neúčasti se platba nevrací.
Háravé feny nutné hlásit předem!

Uzávěrka plateb je do 20 5. 2020.

Těšíme se na vás.