Členské poplatky

Účet Czech Nosework club z.s.: 

FIO banka, 2601251816/2010

Členské příspěvky:
- nový člen  350,-Kč 
- stávající člen  300,- Kč - platba do 15. ledna
- stávající člen (od 1. 2. a později): 350,- Kč

Poplatek za vystavení výkonnostní knížky: 50,- Kč.