Pořádání zkoušek a soutěží


Vedoucí akce si předem domluví termín, lokalitu a kategorie zkoušek přímo s rozhodčím.

Kontakty na rozhodčí naleznete ZDE 

 Poté vyplní tento Formulář pro pořádání akcí, a to nejméně 14 dní před plánovanou akcí. Zde vloží odkaz na přihlášku, propozice a nahraje obrázek.

Propozice  musí obsahovat veškeré náležitosti:

  • název

  • datum konání,

  • místo konání

  • jméno rozhodčího

  • kategorie zkoušek

  • ceník

  • uzávěrku přihlášek

  • kontakt na vedoucího akce.

Schválená akce bude poté zveřejněna na webových stránkách klubu a bude vytvořena FB událost na oficiální stránce CNC, kde bude vedoucí akce přidán jako pořadatel.

Vedoucí akce je povinen průběžně spravovat svou akci:

- informovat o přihláškách,

- o naplnění kapacity,

- nejpozději 1 týden před akcí zveřejnit a případně i všem přihlášeným zaslat (e-mailem) instrukce soutěže,

- informovat rozhodčího o počtu přihlášených v jednotlivých kategoriích a třídách, časovém harmonogramu, případně podat další informace k soutěži.


Vedoucí akce v přihláškách žádá:

jméno psovoda, 

jméno psa a číslo výkonnostní knížky, 

pro vlastní potřebu pak kontaktní údaje


Vedoucí akce má za povinnost vybrat při přejímce ode všech účastníků výkonnostní knížky (dále jen VK). 

Vedoucí akce vytiskne 2x výsledkovou listinu (pracovní verzi pro rozhodčího + originál k potvrzení. Ten po ukončení akce s rozhodčím vyplní, podepíše a nechá rozhodčím orazit. Vyplněný original naskenuje, a spolu s vyplněnou excel tabulkou, kde jsou stanovené výše odvodů,  zasílá na mail vycvikcnc@gmail.com nejpozději do deseti dnů po skončení akce. Zároveň zašle odvody na účet klubu (do poznámky k platbě uvede "odvody + datum a místo zkoušek). Rozhodující je počet přihlášených a nastoupených týmů zapsaných na výsledkové listině.