Jak se stát členem

Členové Czech Nosework clubu z.s. musí vyplnit přihlášku a uhradit členský příspěvek pro daný kalendářní rok. 


  • Přihlášku vyplníte ZDE

Odesláním přihlášky, potvrzuji že:

  • vstupuji do spolku dobrovolně a souhlasím s podmínkami a pravidly spolku, které jsme povinni dodržovat na všech akcích pořádaných pod hlavičkou Czech Nosework clubu. Porušení pravidel vede k písemnému napomenutí a opakované hrubé porušení k vyloučení ze spolku. 
  • souhlasím s používáním fotografií a mých osobních materiálů a s jejich případném sdílení na internetových stránkách (v rámci spolkových aktivit). 
  • souhlasím s uložením mých osobních údajů a případnou manipulaci s nimi. Tyto údaje jsou pouze k použití pro potřeby klubu ve smyslu § 11 zákona č. 101/200Sb o ochraně osobních údajů.
  • souhlasím s vedením svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) v databázi.
  • souhlasím s jejich předáním zpracovateli, pořadatelům vnitrostátních i mezinárodních soutěží a souhlasím se zveřejňováním svých osobních údajů a sportovního výkonu nebo funkce (rozhodčí, předseda apod.) v mediích.
Žádost bude vyřízena po zaplacení poplatku na účet FIO banka 2601251816/2010, do zprávy pro příjemce uveďte uveďte Jméno a příjmení - členství 2024 ( např. Petra Nováková - členství 2024)

Členské příspěvky:
- nový člen 350,-Kč
- stávající člen 300,- Kč - platba do 15. ledna

- stávající člen (od 16.1. a později): 350,- Kč