Vnitřní směrnice 

pro pořádání soutěží

Platná od 1.1.2022