Zkoušky, Vítkov - Podhradí

11.04.2020

Zveme vás na noseworkové zkoušky, které proběhnou dne 11. 4. 2020 ve Vítkově-Podhradí (v areálu bývalého učiliště).


Datum konání zkoušek: 11. 4. 2020
Zkoušky budou posuzovat 2 rozhodčí CNC
Místo konání zkoušek: Vítkov-Podhradí
Organizátor: Dana Matýšková
Vypisujeme následující zkoušky:
VTZ skořice, VTZ pomeranč, VTZ hřebíček
NW-C b, E b, I b, V b - podle možnosti zapůjčených vozidel
NW-C 1, E 1, I 1, V 1 - podle možností zapůjčených vozidel
VTZ (vstupní test způsobilosti) - pro všechny účastníky, kteří nemají tuto vstupní zkoušku splněnou je tato zkouška povinná, je zaznamenána do výkonnostní knížky a od tohoto okamžiku může tým nastoupit na další zkoušky dané úrovně.
Každý účastník může v jeden den složit maximálně dvě zkoušky, to znamená buď vstupní zkoušku a zkoušku, nebo dvě zkoušky.
POZOR!
Psovod, který chce jít na zkoušky s více psy, nemůže s nimi jít na stejnou zkoušku - musí jít s každým psem na jinou. TOTO OMEZENÍ SE NETÝKÁ ZKOUŠEK KONTEJNERY. Děkujeme za pochopení .
Pro identifikaci psů je povinnost provádět kontrolu čipu každého psa. Každý účastník se psem s PP dokládá identifikaci čipu "Průkazem původu", účastník se psem bez PP - doloží identifikaci čipu "Průkazem psa bez PP" (průkazy vydává ČKS a MSKS).
Účastníci, kteří se nedostali z kapacitních důvodů na zkoušky dne 24. 11. 2019 v Brně, mají v případě zájmu přednostní právo se těchto zkoušek účastnit. Děkujeme za pochopení.
Zkoušky budou probíhat podle platného Zkušebního a Soutěžního řádu Czech Nosework Clubu z.s.
Platby:
VTZ : člen 80 Kč, nečlen 120 Kč
NW b: člen 270 Kč, nečlen 320 Kč
NW 1: člen 320 Kč, nečlen 370 Kč
NW 2: člen 370 Kč, nečlen 420 Kč
Přihlašování na zkoušky - PŘIHLAŠOVÁNÍ BUDE SPUŠTĚNO 8. 1. 2020.

Přihláška ZDE
Přihláška bude akceptována až po připsání celé částky na účet číslo 1020257043/3030. Do variabilního symbolu uveďte 11042020 a do poznámky napište své příjmení.
V případě neúčasti se platba nevrací.
Háravé feny nutné hlásit předem!
Uzávěrka přihlášek a plateb je do 29. 3. 2020, nebo do naplnění kapacity.
Těšíme se na vás.