ZRUŠENO: Zkoušky noseworku Vítkov

18.09.2021

Zveme vás na noseworkové zkoušky (olejové silice), které proběhnou dne 18. 9. 2021 ve Vítkově-Podhradí (v areálu bývalého učiliště).


Datum konání zkoušek: 18. 9. 2021

Zkoušky budou posuzovat: Katka Novotná a Romana Polická

Místo konání zkoušek: Vítkov-Podhradí

Organizátor: Dana Matýšková a Alena Trněná


Vypisujeme následující zkoušky:

VTZ skořice, VTZ pomeranč, VTZ hřebíček, VTZ anýz

NW- C b, E b, I b, V b - podle možnosti zapůjčených vozidel

NW- C 1, E 1, I 1, V 1 - podle možností zapůjčených vozidel

NW - C 2, E 2

VTZ (vstupní test způsobilosti) - pro všechny účastníky, kteří nemají tuto vstupní zkoušku splněnou je tato zkouška povinná, je zaznamenána do výkonnostní knížky a od tohoto okamžiku může tým nastoupit na další zkoušky dané úrovně.

Každý účastník může v jeden den složit maximálně dvě zkoušky, to znamená buď vstupní zkoušku a zkoušku, nebo dvě zkoušky.


VÝKONNOSTNÍ KNÍŽKA:

Každý tým musí mít výkonnostní knížku. V případě, že ji nemáte, musíte si o ni požádat.

Odkaz


POZOR!

Psovod, který chce jít na zkoušky s více psy, nemůže s nimi jít na stejnou zkoušku - musí jít s každým psem na jinou. TOTO OMEZENÍ SE NETÝKÁ ZKOUŠEK KONTEJNERY. Děkujeme za pochopení.


IDENTIFIKACE PSŮ

Pro identifikaci psů je povinnost provést kontrolu čipu každého psa.

Každý účastník se psem s PP dokládá identifikaci čipu "Průkazem původu", účastník se psem bez PP - doloží identifikaci čipu "Průkazem psa bez PP" (průkazy vydává ČKS a MSKS).

Organizátor zaznamená do Výkonnostního průkazu informaci o kontrole čipu, a na další zkoušky, na které psovod nastoupí, již PP nebo Průkaz psa bez PP nemusí dokládat.

Zkoušky budou probíhat podle platného Zkušebního a Soutěžního řádu Czech Nosework Clubu z.s.


PLATBY:

VTZ: člen 150 Kč, nečlen 200 Kč

NW b: člen 300 Kč, nečlen 350 Kč

NW 1: člen 350 Kč, nečlen 400 Kč

NW 2: člen 400 Kč, nečlen 450 Kč


PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY: viz odkaz

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU-NbyNXp6MWbNNeVWhhRVZknZ2M2VCzl-rJK8lSROfjW1FQ/viewform

Přihláška bude akceptována až po připsání celé částky na účet číslo 1020257027/3030. Do variabilního symbolu uveďte 18092021 a do poznámky napište své příjmení.

V případě neúčasti se platba nevrací.

Háravé feny nutné hlásit organizátorovi předem!

Uzávěrka plateb je do 31 8. 2020.


Těšíme se na vás.