Vánoční závod CNC, Brno

07.12.2019

V sobotu 7. 12. 2019 jsme využili laskavého svolení vedení firmy a v prostorách REDBOX PARK v Brně ve Starém Lískovci jsme uspořádali již druhý ročník Vánočního závodu. Stejně jako vloni, ani letos nešlo ani tak o vítězství a špičkové výkony, jako spíše o setkání lidí, které baví stejná "psí" činnost - nosework.

Na závod se přihlásilo 14 závodníků, kteří byli losem rozděleni do dvou družstev tak, aby začátečníci i pokročilí byli zastoupeni spravedlivě. Červení a Modří si zvolili své kapitány a pod dozorem rozhodčích Romany Polické a Katky Novotné se pustili do plnění úkolů.

První disciplína se blížila kategorii interiéry, kdy družstvo mělo v přidělených kancelářích najít 7 vzorků skořice. Každý pes směl hledat jen jednou a strategie byla na družstvu - mají čuchat nejprve začátečníci a pokročilí nálezy, potvrdit nebo raději obráceně? Za každý nalezený vzorek dostal kapitán družstva bonbon v příslušné barvě.

V druhé disciplíně byla rozhodující přesnost, kdy psi měli přesně označit vzorek ukrytý v jedné z pivních lahví v plné přepravce. Zde se měřil i čas a za nalezené vzorky se opět přidělovaly bonbony.

Třetí disciplína byla opravdu vánoční. Na šňůře visely vánoční ponožky. V každé byl malý dárek a v některých také vzorky skořice. Byly zde však i klamné vzorky (káva a bobkový list). Pes měl označit ponožku se skořicí. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak někteří bojovali s pohybujícími se ponožkami a pachem. Když si pes ponožku vybral, psovod si ji ze šňůry sundal. Na konci disciplíny všichni ponožky vysypali. Za právně nalezený vzorek byl bonbon, pokud pes označil ponožku s klamným pachem, musel kapitán jeden bonbón odevzdat.

Poslední disciplína byla také dárečková. Psi měli mezi zabalenými dárky vybírat ty, ve kterých byl vzorek skořice. A často to bylo těžké rozhodování - psí srdce by chtělo ten největší, nos ale radil něco jiného. Dárečky se potom rozbalovaly společně, když obě družstva disciplínu ukončila. V této disciplíně byla 100% úspěšnost, všichni závodníci svůj dáreček (ručně malovaný plecháček s logem klubu) získali.

Po splnění všech disciplín jsme spočítali bonbony a zjistili jsme, že o 3 bonbony vyhrálo červené družstvo pod vedením Ivety Matzenauerové. Právem jim náležel dort (který jsme společně snědli) i drobné pozornosti od Equa bank. Ale protože i Modří bojovali pod vedením Jarky Kvasnicové statečně, pozornosti od firmy Brit i diplomy za účast, dostali všichni. Kapitáni si za vedení družstev odnášeli perníkové plaketky od Romči.

Moc děkujeme firmě REDBOX PARK za zapůjčení prostor, sponzorům za dárky, rozhodčím za přípravu a hodnocení všech disciplín. Pomocníkům za malování hrnečků a balení dárečků (Kája Opatřilová), ušití vánočních ponožek (Romana Polická), za měření času (Martina Varhaníková), za fotky (Radim Bartík) a další práce. Pořadatelce Daně Matýškové patří velký dík za to, že to všechno zorganizovala, dovezla, rozdělila, odvezla, uklidila, zaplatila a zaúčtovala, a to přes silné nachlazení, se kterým bojovala.

Největší dík však patří Tamaře Šamánkové, která všechny disciplíny vymyslela a díky ní se nám podařilo užít si pěkný den s čucháním, legrací a přáteli.